Susanne Blohmé

Jag har varit verksam i 20 år som hälsopedagog/friskvårdskonsulent och vänder mig till både företag och privat personer. Sedan tio år tillbaks arbetar jag på olika företag med uppdrag som främjar den fysiska och psykiska hälsan. Dessa uppdrag har bl.a innefattat företagsmassage, ergonomigenomgång av arbetsplatser, olika träningsgrupper, rådgivning inom hälsa samt coachning och samtal i personlig utveckling. Jag undervisar också på Axelsons Gymnastiska institut i fristående kurser.

 

 

 

Sammanfattningsvis: Jag utför friskvårdsfrämjande åtgärder för företag och privatpersoner. Kan du öka din livskvalitet i vardagen och på arbetet kommer du må bättre och kunna prestera mer.

Utbildningar & Certifieringar Lillsveds Hälsopedagogutb, Cert. massör på Medicinsk kursforum, kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KrY), Instruktörsutb. på SATS och i Spädbarnsmassage, Vidarutb. i Rehabilitering och Akupressur, Ergonomiutb. Psykodynamisk terapiutb. motsvarande Steg 1 samt KBT med livsstilsförändring.