Förebyggande rehabilitering

på företag innebär att vara konsult och rådgivare i olika frågor rörande hälsan, kost, motion och beteendeförändringar.

Genom att snabbt ringa in problemet och sätta in åtgärd kan sjukskrivningar förhindras.

Problem orsakade av muskelspänningar, som är vanliga i nacke, axlar och rygg och även "musarm" är andra åtgärder som snabbt kan behandlas med rätt behandling.

Ibland kan meningsskiljaktigheter mellan personalen eller chef/anställd orsaka problem i personalgruppen. Genom samtal, enskilt eller i grupp, kan problem lösas och företagsklimatet bli bättre.

En regelbunden genomgång

av arbetsplatsen för att analysera kroppens problem relaterat till arbetssituationen, bl.a. hur vi står och sitter i det dagliga arbetet är en lämplig åtgärd för att förebygga problem.

Förebyggande rehabilitering

innebär också att öka motiveringen till egen träning. Det kan innebära individanpassad träning och stretchövningar men också att komma igång med bra kostvanor. Genom att få in motion i vardagen och att göra det praktiskt möjligt för varje enskild individ att realisera det, ökas chanserna till bestående resultat.

Träningsgrupper på företag

kan vara ett annat åtgärdsprogram som exempelvis stavgång, träningspass med gummiband och/eller stretchpass. Avslappning för förebyggande av stress. Dessa åtgärder kan vara helt avgörande för ett gott företagsklimat.

 

Detta sätt att arbeta har visat sig leda till att individen får en ökad motivation till att nå sina mål och därmed ökad chans till en permanent förändring. Under mina 15 verksamma år har mitt sätt att arbeta lett till mycket bra resultat.