Arbetsplatsanalys/Ergonomi. En engångsinvestering för de anställda.a

Jag går igenom företagets arbetsplatser, hur personalens arbetsställning är vid respektives arbetsplats.
Innan vi går igenom arbetsplatsen görs en individuell kroppsanalys för att få optimala inställningar av arbetsplatsen.
Vi gör sedan en uppföljning på den nya inställda arbetsplatsen.
Vid behov av ev. hjälpmedel ingår en privat visning/utprovning av det ni behöver köpa in.

En engångsinvestering för de anställa.

Individanpassad analys till företag / privatperson

VI BÖRJAR MED

genomgång av din livs- och arbetssituation, t.ex. kost, träning, arbetsställning, ergonomi, etc. Här tar vi också upp eventuell pågående konflikter eller relationsproblem.

EFTER SAMTALEN

går vi igenom kroppens fysiska tillstånd
genom att jag masserar igenom kroppens
muskler och försöker härleda
orsaken till ditt muskelproblem.

JAG AVSLUTAR MED

hälsorådgivning och träningsprogram inför nästa besök. Vid samtal och coachning lägger vi upp några samtal framöver. Vi kan också göra uppföljning via mail och telefonsamtal.

Med individen i fokus

Jag arbetar med individen i fokus och efter hur situationen/företagsklimatet ser ut i dagsläget. Den mentala hälsan är lika viktig som den fysiska hälsan, och ibland kan det räcka med bara samtal eller en kombination med kroppsbehandling.

Överbelastningsskador, felaktiga arbetsställningar eller känslomässiga tillstånd är några av de saker som manifesterar sig i våra kroppar.

Genom att göra en eller flera livsstilsförändringar ökar du chanserna till en ökad livskvalitet och därmed skillnaden på att må bra eller må dåligt i din vardag och på ditt arbete.